Sogndal Fotball

Materialforvaltning

Materialforvaltning

Materialforvaltar er Morten Lægreid. Epost: ml@sogndalfotball.no . Mobil: 93083577

Alle breiddefotball lag får utdelt ein lagskasse i Sognahallen til å oppbevare material i. Denne skal til ei kvar tid vera låst. Den skal ikkje stå open under treninga. Hent utstyret, lås kassen. Legg på plass utstyret, lås kassen.

Ved all komminikasjon med materialforvaltar: Oppgi kva laget heiter, kontaktperson og nummer på kassen.

Laga får utdelt fotballar, kjegler og vestar. Merk fotballar med kjønn og årskull; f-eks G-07. Notert antallet. Sjekk etter treninga at alt utstyret er samla inn att. Ver rask å samle inn kjegler, slik at neste lag kan rigge til sine baner!  Spelarane kan gjerne ha oppgåver med å samle inn utstyr etter treninga. Ta godt vare på utstyret laget får utdelt!

Kvart lag får utdelt ein bag med kampdrakter!. Desse brukast på turneringar og seriekampar. Det er viktig at ein person på laget har eit overordna ansvar for håndtering av kampdrakter. På miniputturneringar får spelararne utdelt drakter på kampdag og lever dei tilbake etter siste kamp. Spelararne skal aldri ha med seg kampdraktene heim. Etter turneringa skal draktene vaskast. Vask på max 40 gr. Sportstøy skal ikkje vaskast med tøymykner.

Materialforvaltar deler også ut trenarklede til trenarar og lagleiarar.

Ber om at alle bidreg til at materialrommet i Sognahallen er ryddig til ei kvar tid.

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift