Påmelding til KM innandørs og seriespel 2019

Påmelding årsklassane 10-17 år innan 1.febr!

Info til lagleiarar og trenarar aldersbestemt:

SERIESPEL 2019

Send påmelding av lag til underteikna innan onsdag 30.januar. Oppgi årsklasse, spelform, kontaktperson og trenar. Oppgi gjerne epost og mobilnr slik at eg får sjekka at det er rett oppført i FIKS for dykk. (Dette gjeld seriespel frå 10 år og eldre. Miniputt seriespel 9 år har eigen frist for lagspåmelding til 28.februar.)

Største endring i årets sesong er at J/G10 år spelar 7ar og skal melde på innan 1.februar!

 

KM FUTSAL 2019

Send påmelding av lag til underteikna innan  fredag 18.januar. Oppgi årsklasse, kontaktperson og trenar.

I tillegg må ha få tilsendt ei liste over spelarar på laget slik at dei kan regiserast som Futsalspelarar i FIKS. Det kan eg gjera når eg får lista. Send gjerne lista med påmeldinga.

 

(Eg har nokre dagar kortare frist enn det kretsen oppgi. Dette for å få tid til å lagt inn påmeldinga og i tillegg skaffe opplysningar dersom noko er mangelfullt, eller personar som må leggast inn i FIKS)

 

Mvh

Morten Bøthun, epost: mboeth@online.no

FIKS ansvarleg

Sogndal Fotball