Oppstart fotballtreninger for årskull 2012

Då er me klar for ein ny fotballsesong med nye gutar og jenter. For dei som er fødde i 2012 så startar fotballtreningane no.

Første trening er onsdag 4.april klokka 1645-1800 i Sognahallen. Dette blir fast treningstid framover.

Velkomen til ei kjekk stund i Sognahallen:)

Mvh lagleiarar og trenarar for gutar og jenter 2012