Merketaking 2014

Ber om at laga prioriterer å få gjennomført merketaking i løpet av sesongen.

MERKETAKING

Vi oppfordrar ALLE laga i klubben om å sette fokus på merketakinga i treningsarbeidet. Gjennom merketaking er det lett for barna å måle framgang og motivere til ytterlegare teknikktrening. Hugs fristen for innrapportering til kretsen som er 31.10. Ber også om at laga legg breiddestyret@sogndalfotball.no som kopi, slik at Breiddestyret har ein oversikt over kva lag som har gjennomført dette.

Meir info om merkataking her: http://www.kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948496650