Dommarsatsar 2012

Nyttig informasjon for lagleiarar og dommarar

 Mygg 9-10år 5ar fotball = 150kr per kamp

Lillejenter 5ar fotball = 150kr per kamp

Lillejenter/gutar 7ar fotball = 200kr per kamp

Småjenter/gutar 7ar og 11ar = 350kr per kamp

Jente/Gutte 7ar og 11ar = 350kr per kamp